مردی از مقابل پاساژ دیپلمات بازار رد می‌شود
رنج قیمت: مناسب

پاساژ دیپلمات یکی از چندین مرکز خرید بازار تهران است که فروشگاه‌های آن در زمینه فروش پارچه برای تولید کفش فعالیت دارند. همچنین می‌توانید لوازم و ملزومات دیگر کفاشی را نیز از این پاساژ تهیه کنید. پاساژ دیپلمات در بازار منوچهرخانی قرار دارد.  

برچسب‌ها: بازار، پاساژ دیپلمات بازار، کوچه منوچهرخانی بازار