چند نفر در حال تردد در پاساژ در محمدیه
رنج قیمت: مناسب

پاساژ دُر یکی از مراکز شناخته شده در بازار مولوی است. این پاساژ در ضلع جنوب غربی میدان محمدیه واقع شده است. مغازه‌داران پاساژ در فروشنده مواد غذایی عمده هستند.

برچسب‌ها: بازار مولوی، پاساژ در مولوی، میدان محمدیه