پاساژ داروگر لاله‌زار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ داروگر در خیابان لاله‌زار نو قرار دارد. در این پاساژ دفاتر تولیدی‌های لوازم نور و روشنایی و لوازم الکتریکی فعالیت دارند. پاساژ داروگر بالاتر از خیابان جمهوری قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار لوازم الکتریکی لاله‌زار، پاساژ داروگر لاله‌زار