چند نفر در جلوی یک مغازه در داخل پاساژ خلیج فارس مروی ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ خلیج فارس یکی از مراکز خرید کوچه مروی است که فروشگاه‌های آن در زمینه فروش لوازم خرازی و جواهردوزی فعالیت دارند. این پاساژ در نیمه‌های کوچه مروی واقع شده و در کنار چندین فروشگاه و مرکز خرید دیگر، بورس لوازم خرازی را در دل کوچه مروی تشکیل داده‌اند. کوچه مروی در خیابان ناصرخسرو قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار کوچه مروی، پاساژ خلیج فارس مروی