مردی در حال خالی کردن بار در مقابل پاساژ خرم‌آرای بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ خرم‌آرا یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار منوچهرخانی، یکی از مراکز اصلی فروش و پخش کفش در بازار تهران قرار دارد. فروشگاه‌های پاساژ خرم‌آرا در زمینه فروش پارچه و وسایل اولیه تولید کفش و لوازم کفاشی فعالیت دارند.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ خرم آرای بازار، کوچه منوچهرخانی بازار