مردی در حال خروج از پاساژ حکیم هاسمی بازار
رنج قیمت: مناسب

طلافروشان بخش مهمی از فروشگاه‌های بازار تهران را تشکیل می‌دهند. روزانه افراد زیادی برای خرید طلا راهی بازار تهران می‌شوند تا از راسته زرگرها و یا پاساژها و سراهای بازار طلا را با قیمت مناسب تهیه کنند. پاساژ حکیم هاشمی یکی از مراکز فروش طلاست که می‌توانید برای خرید طلا به آن مراجعه کنید. تمام فروشگاه‌های پاساژ حکیم هاشمی به فروش طلا اختصاص دارند.

برچسب‌ها: بازار، بازار بزازهای بازار، پاساژ حکیم‌هاشمی بازار