چند نفر جلوی پاساژ حمید بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ حمید یکی از مراکز بازار تهران است. این پاساژ در یکی از فرعی‌های کوچه معظم‌الدوله قرار دارد و فروشگاه‌های آن در زمینه پخش مواد غذایی خارجی فعالیت دارند.  

برچسب‌ها: بازار، پاساژ حمید بازار، کوچه معظم‌الدوله بازار