مردی جلوی ورودی پاساژ حجت بازار مسگرها ایستاده
رنج قیمت: مناسب

پاساژ حجت یکی از مراکز فروش لباس زنانه در بازار تهران است. این پاساژ در بازار مسگرها، یکی از مراکز فروش لباس زنانه در بازار تهران قرار دارد. فروشگاه‌های پاساژ حجت هستند. 

برچسب‌ها: بازار، بازار مسگرها، پاساژ حجت بازار