مردی در حال خرید از مغازه‌ای بر پاساژ حاتمی بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ حاتمی یکی از مراکز خرید بازار مولوی است. این پاساژ در کوچه حاج‌ابوالفضل یکم قرار دارد. پاساژ حاتمی بورس فروش مواد غذایی با قیمت مناسب است.

برچسب‌ها: بازار، بازار مولوی، پاساژ حاتمی مولوی