کارتن‌های چید شده در کوچه جوانمرد ناصرخسرو

پاساژ جوانمرد واقع در خیابان ناصرخسرو از قدیمی‌ترین مراکز خرید لوازم و تجهیزات عکاسی و تعمیرات این نوع کالا است. هر نوع تجهیزات مرتبط به عکاسی را می‌توانید از این پاساژ قدیمی تهیه کنید. همچنین بخشی از این پاساژ به فروش پوشاک رسمی آقایان اختصاص دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار ناصرخسرو، پاساژ جوانمرد ناصرخسرو