دو مرد جلوی پاساژ جعفری ایستاده گفتگو می‌کنند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ جعفری در خیابان مولوی قرار دارد و یکی از مراکزی است که می‌توانید مواد غذایی را با قیمت مناسب تهیه کنید. خیابان مولوی یکی از مراکز فروش مواد غذایی با قیمت مناسب است.

برچسب‌ها: بازار مولوی، پاساژ جعفری مولوی