چند مرد در انتهای تصویر در پاساژ تقوی بازار ایستاده‌اند

پاساژ تقوی در ابتدای بازار بین‌الحرمین از سمت بازار نوروزخان قرار دارد. در این پاساژ انواع پوشاک مردانه به فروش می‌رسد. برخی فروشگاه‌ها تک‌فروشی هم دارند.

برچسب‌ها: بازار، بازار بین‌الحرمین، پاساژ تقوی بازار