مردم در حال تردد در کوچه منوچهرخانی در مقابل پاساژ بهرامی بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ بهرامی در بازار منوچهرخانی قرار دارد. این پاساژ بورس فروش انواع مواد اولیه تولید کیف و کفش است. انواع پارچه، فوم و اسفنج برای تولید کیف و کفش را می‌توانید از پاساژ بهرامی خریداری کنید.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ بهرامی بازار، کوچه منوچهرخانی بازار