چند نفر در انتهای پاساژ بهبهانی بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ بهبهانی یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ محل فروش انواع چرم است. خدمات سراجی نیز در این پاساژ انجام می‌شود. پاساژ بهبهانی در کوچه بهبهانی قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ بهبهانی بازار، کوچه بهبهانی بازار