تصویر ورودی پاساژ بهار بازار تهران

پاساژ بهار مرکز خریدی است که فروشگاه‌های آن فروشنده انواع لباس مردانه هستند. این پاساژ در در کوچه صرافِ بازار آهنگران، یکی از مراکز اصلی تولید و عرضه پوشاک مردانه قرار دارد. به دلیل اینکه پوشاک تولید داخل کشور هستند از قیمت مناسبی برخوردارند. تک فروشی در پاساژ بهار به ندرت انجام می‌شود و فروشندگان این پاساژ عمده‌فروش هستند.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ بهار بازار، کوچه صراف بازار