مردی درون مغازه خود در انتهای دالان ورودی پاساژ برقعی بازار نشسته
رنج قیمت: مناسب

پاساژ برقعی یکی از مراکز خرید بازار تهران است.این پاساژ در بازار منوچهرخانی قرار دارد و بورس فروش چرم است. انواع پارچه چرمی را می‌توانید با قیمت مناسب از این پاساژ تهیه کنید.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ برقعی بازار، کوچه منوچهرخانی بازار