دو مرد داخل پاساژ امیرکبیر بازار نشسته‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ امیرکبیر یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار خیاط‌ها قرار دارد. پاساژ امیرکبیر بورس انواع پارچه است.

برچسب‌ها: بازار، بازار خیاط های بازار، پاساژ امیرکبیر بازار