مردی جلوی پاساژ الغدیر مروی با موبایل صحبت می‌کند

پاساژ الغدیر یکی از مراکز خرید کوچه مروی قرار دارد. این پاساژ چند مغازه فروش سنگ قیمتی دارد که برای تهیه این نوع کالا می‌توانید به آن مراجعه کنید.

برچسب‌ها: بازار، بازار کوچه مروی، پاساژ الغدیر مروی