پله‌های ورودی پاساژ اسماء مروی
رنج قیمت: مناسب

پاساژ اسماء یکی از مراکز خرید کوچه مروی است. در این پاساژ کوچک عطر و لوازم آرایشی‌بهداشتی فروخته می‌شود. کوچه مروی در خیابان ناصرخسرو قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار کوچه مروی، پاساژ اسماء مروی