فروشنده‌ای در مغازه خود نشسته و مردم در حال تردد از مقابل پاساژ استاد علی معمار بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ استاد علی معمار یا پاساژ عبدالوند یکی از مراکز عرضه پوشاک مردانه در بازار تهران است. این پاساژ در بازار بین الحرمین قرار دارد و امکان خرید اجناس به صورت تکی از فروشگاه این پاساژ وجود دارد. اجناس در پاساژ استاد علی معمار تولید داخل کشور هستند.

این پاساژ با خراب کردن تیمچه استاد علی معمار، تیمچه‌ای قدیمی متعلق به دوران ناصرالدین‌شاه قاجار ساخته‌شده است. از تیمچه قدیمی تنها وقف‌نامه آن بالای سردر ورودی پاساژ باقی‌مانده است.

برچسب‌ها: بازار، بازار بین‌الحرمین، پاساژ استاد علی معمار بازار