لباس‌های چیده شده در مقابل مغازه‌های بازار پاساژ ارباب‌زاده بازار
رنج قیمت: مناسب

بن‌بست یا پاساژ ارباب‌زاده یکی از مراکز خرید بازار تهران است. در این پاساژ فروشندگان صنف پوشاک فعالیت دارند. پاساژ ارباب‌زاده در کوچه ارامنه قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ ارباب زاده بازار، کوچه ارامنه بازار