پاساژ ابزار کوچه جمشیدخواه خیابان امام
رنج قیمت: مناسب

پاساژ ابزار یکی از مراکز عمده‌فروشی انواع ابزار صنعتی در بازار حسن‌آباد است. این پاساژ یکی از مراکز قدیمی و شناخته شده فروش انواع ابزار است. این پاساژ در انتهای کوچه جمشیدخواهِ خیابان امام‌خمینی قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار حسن‌آباد، بازار خیابان سپه، پاساژ ابزار خیابان سپه