مردی در مقابل و چند نفر در درون پاساژ آماتیس بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ آماتیس یکی از پاساژهای چندمنظوره در دل بازار تهران است. این پاساژ مرکز فروش کفش و انواع پوشاک است. همه مدل و طرح انواع پوشاک زنانه و مردانه را می‌توانید از فروشگاه‌های پاساژ آماتیس تهیه کنید. این پاساژ در بازار منوچهرخانی قرار دارد. 

برچسب‌ها: بازار، پاساژ آماتیس بازار، کوچه منوچهرخانی بازار