چند نفر در انتهای پاساژ آفتاب مروی ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ آفتاب یکی از مراکز خرید کوچه مروی است. عمده فروشگاه‌های این پاساژ فروشنده پوشاک هستند و در کنار آن مغازه‌های فروش قهوه و آرایشی‌بهداشتی دیده می‌شود. کوچه مروی در خیابان ناصرخسرو قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار کوچه مروی، پاساژ آفتاب مروی