چند نقر در حال تردد مقابل و درون پاساژ آفتاب فردوسی
رنج قیمت: مناسب

پاساژ آفتاب شرق در خیابان فردوسی قرار دارد. پاساژی قدیمی که بورس فروش و تعمیر لوازم شکار است. همچنین می‌توانید از این پاساژ لامپ دولتی و ماشین ریش‌تراش هم تهیه کنید. پاساژ آفتاب شرق نبش کوچه بلژیک قرار دارد. بازار خیابان فردوسی از بورس‌های فروش این نوع کالا در تهران است.

برچسب‌ها: بازار خیابان فردوسی، پاساژ آفتاب شرق فردوسی