چرخ باربری جلوی ورودی پاساژ آرش بازار
رنج قیمت: مناسب

پاساژ آرش یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در کوچه بهبهانی بازار قرار دارد. پاساژ آرش بورس فروش لوازم سراجی است.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ آرش بازار، کوچه بهبهانی بازار