پاساژ آبشار امین حضور
رنج قیمت: مناسب

پاساژ آبشار یکی از مراکز خرید کوچک بازار امین‌حضور است. این پاساژ بورس فروش انواع لوازم خانگی است. پاساژ آبشار نبش خیابان شیرازی قرار دارد. 

برچسب‌ها: بازار امین‌حضور، پاساژ آبشار امین‌حضور