چند نفر داخل پاساژ فرد بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ فرد یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این بازار در کوچه عابدین‌زاده، از فرعی‌های گذر باغ ایلچی، بورس لباس بچگانه بازار قرار دارد و بو.رس لباس بچگانه است.

برچسب‌ها: بازار، کوچه عابدین‌زاده بازار، مرکز تجاری فرد بازار