مردی میانه سرای کُرمی بازار ایستاده می‌خندد
رنج قیمت: مناسب

سرای کُرمی یکی از مراکز خرید بازار تهران است. فروشگاه‌های این سرا پوشاک مردانه می‌فروشند. سرای کُرمی در بازار کیلویی‌ها قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار کیلویی های بازار، سرای کرمی بازار