چند نفر داخل سرای پارسای بازار تشسته‌اند یا در حال تردد
رنج قیمت: مناسب

سرای پارسا یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا به فروش فرش دستباف اختصاص دارد و یک از مراکز معتبر فروش فرش در بازار تهران است. سرای پارسا در کوچه کبابی‌ها قرار دارد.  

برچسب‌ها: بازار، سرای پارسای بازار، کوچه کبابی‌های بازار