مردی در گوشه تصویر در سرای نقاره‌خانه دوم بازار ایستاده
رنج قیمت: مناسب

سرای نقاره‌خانه دوم یکی از مراکز خرید بازار تهران است که فروشگاه‌های آن در زمینه فروش کتونی فعالیت دارند. پاساژ نقاره‌خانه در بازار مسگرها قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار مسگرها، سرای نقاره خانه دوم بازار