مردی در گوشه تصویر در سرای نقاره‌خانه دوم بازار ایستاده

سرای نقاره‌خانه دوم یکی از مراکز خرید بازار تهران است که فروشگاه‌های آن در زمینه فروش کتونی فعالیت دارند. پاساژ نقاره‌خانه در بازار مسگرها قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار مسگرها، سرای نقاره خانه دوم بازار