چند نفر در سرای نادر بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ نادر یکی از مراکز فروش پارچه خارجی در بازار تهران است. این پاساژ در دو طبقه در بازار حمام‌چال از مراکز فروش پارچه در بازار تهران قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، سرای نادر بازار، کوچه حمام‌چال بازار