موتوری در خیابان مولوی از مقابل سرای مدلل می‌گذرد

سرای مدلل یکی از مراکز خرید قدیمی بازار مولوی است. این سرا در خیابان مولوی بعد از میدان محمدیه قرار دارد و امروزه از آن به عنوان انبار مواد غذایی استفاده می‌شود. 

برچسب‌ها: بازار مولوی، سرای مدلل مولوی