تابلو و ورودی سرای محمدی بازار
رنج قیمت: مناسب

بازار منوچهرخانی یکی از بورس‌های فروش لوازم اولیه کفش در بازار تهران است. در این بازار سراها و مراکز خرید زیادی در زمینه فروش پارچه و لوازم کفاشی فعالیت دارند. یکی از این مراکز سرای محمدی است.

برچسب‌ها: بازار، سرای محمدی منوچهرخانی، کوچه منوچهرخانی بازار