بسته‌های چیده شده داخل سرای فاطمیه بازار
رنج قیمت: مناسب

سرای فاطمیه یکی از قدیمی‌ترین مراکز خرید کوچه معظم‌الدوله است که چندین فروشگاه در زمینه فروش قهوه و چند ففروشگاه فروش نایلون دارد. بخشی از این پاساژ قدیمی نیز امروز به عنوان انباری کاربرد دارد.

برچسب‌ها: بازار، سرای فاطمیه معظم بازار، کوچه معظم الدوله بازار