چرخی باربری در حال خروج از سرای عالم‌شکن بازار
رنج قیمت: مناسب

سرای عالم‌شکن یکی از سراهای بازار تهران است. این سرا یکی از قدیمی‌ترین سراهای بازار است که در گذشته از آن به عنوان کاروانسرا استفاده می‌شد. امروز از سرای عالم‌شکن به عنوان مرکز فروش کتونی، پوشاک و خشکبار استفاده می‌شود. بخش زیادی از این سرای تاریخی نیز به عنوان انبار کالا کاربری دارد. این سرا در بازار حضرتی قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار حضرتی، سرای عالم شکن بازار