دو نفر در ورودی سرای طاهباز نشسته‌اند

سرای طاهباز یکی از سراهای بازار تهران در خیابان خیام است. از این سرا به عنوان انبار چرخ خیاطی استفاده می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار خیام، سرای طاهباز بازار