دونفر در دالان ورودی سرای ضرابی بازار بر روی چرخ باربری نشسته‌اند

سرای ضرابی یا سرای حسینیه یکی از قدیمی‌ترین سراهای بازار تهران است که امروزه به عنوان انباری کالا کاربرد دارد. بر طبق کتیبه سردر ورودی در تاریخ ۱۲ مهرماه سال ۱۲۴۳ خورشیدی (۱۲۸۱/۵/۲ قمری) پیش از توسعه ناصری شهر تهران، حاج‌میرزا معین مشهور به میرزاجانی این سرا را وقف کرده است.

برچسب‌ها: بازار، بازار گونی‌فروش‌ها، سرای ضرابی بازار