دو نفر در ابتدای سرای شکروی بازار ایستاده به بیرون نگاه می‌کنند
رنج قیمت: مناسب

سرای شکروی یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در بازار کیلویی‌ها قرار دارد. سرای شکروی بورس انواع پارچه با قیمت مناسب است.

برچسب‌ها: بازار، بازار کیلویی‌های بازار، سرای شکروی بازار کیلویی ها