مردم در حال تردد در مقابل ورودی سرای سلیقه در بازار کوچه حمام‌چال
رنج قیمت: مناسب

سرای سلیقه یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در کوچه حمام‌چال بازار قرار دارد. در پاساژ سلیقه تولیدی‌های پوشاک زنانه ازجمله مانتو، تولیدات خود را به صورت عمده می‌فروشند.

برچسب‌ها: بازار، سرای سلیقه بازار، کوچه حمام‌چال بازار