fallback picture

سرای روحانی‌نو در میان مراکز متعدد فروش فرش در بازار تهران قرار دارد. این سرا در کوچه کبابی‌های بازار کفاش‌ها قرار دارد و برای تهیه انواع فرش می‌توانید به فروشگاه‌های آن مراجعه کنید.

سرای روحانی نوی بازار کجاست؟

خیابان پانزده خرداد، سبزه میدان، انتهای بازار کفاش‌ها، سرای روحانی

دسترسی به سرای روحانی نوی بازار با مترو

بعد از خارج شدن از ایستگاه خیام خط ۱ مترو، با کمتر از ۵ دقیقه پیاده‌روی از طریق کوچه نظام و سپس کوچه فراش‌باشی به سرای روحانی‌نو می‌رسید.