مردی در حال پایین رفتن از پله‌های سرای روحانی قدیم بازار
رنج قیمت: مناسب

سرای روحانی قدیم یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در کوچه کبابی‌ها قرار دارد. سرای روحانی قدیم بورس انواع فرش دستباف است.

برچسب‌ها: بازار، سرای روحانی قدیم بازار، کوچه کبابی‌های بازار