مردی ایستاده در مقابل سرای خورشید بازار مشغول مکالمه با موبایل
رنج قیمت: مناسب

سرای خورشید یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در بازار توتون‌فروش‌ها قرار دارد. در پاساژ خورشید پارچه مبلی به صورت عمده و خرده با قیمت مناسب فروخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار توتون فروش‌ها، سرای خورشید بازار