مردی ایستاده در مقابل سرای خورشید بازار مشغول مکالمه با موبایل

سرای خورشید یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در بازار توتون‌فروش‌ها قرار دارد. در پاساژ خورشید پارچه مبلی به صورت عمده و خرده با قیمت مناسب فروخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار توتون فروش‌ها، سرای خورشید بازار