مردمدرحال تردددرونومقابل سرای حقیقت بازاردربازارسیدولی
رنج قیمت: مناسب

سرای حقیقت یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا مرکز فروش چرم و پارچه چرمی است. سرای حقیقت در بازار سید ولی قرار دارد. در این سرا خدمات دوخت چرم نیز انجام می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار سید ولی بازار، سرای حقیقت بازار