مردی در حال تردد در سرای حامد بازار
رنج قیمت: مناسب

سرای حامد یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در کوچه حمام‌چال بازار قرار دارد. پاساژ حامد بورس فروش پارچه است.

برچسب‌ها: بازار، سرای حامد بازار، کوچه حمام‌چال بازار