وسایل مرمت و بازاسازی در میان حیاط سرای حاج محمدعلی بازار
رنج قیمت: مناسب

سرای حاج محمدعلی واقع در بازار چهل‌تن یکی از سراهای قدیمی بازار تهران است که به تازگی بازسازی و مرمت شده است. این سرای قدیمی امروز محل کسب اصنافی است که فروشنده محصولات عطاری، پوشاک نظیر پیراهن و شلوار جین و همچنین طناب و لیف است.

برچسب‌ها: بازار، بازار چهل‌تن، سرای حاج‌محمدعلی بازار