مردم در حال تردد در خیابان خیام مقابل سرای حاج‌عباس
رنج قیمت: مناسب

سرای حاج‌عباس یکی از سراهای قدیمی بازار تهران است. این سرا در خیابان خیام نزدیک میدان محمدیه قرار دارد و از آن به عنوان انبار مواد غذایی استفاده می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار خیام، بازار مولوی، سرای حاج‌عباس بازار