موتورهای پارک‌شده در مقابل ورودی سرای حاج‌حیدر بازار
رنج قیمت: مناسب

سرای حاج‌حیدر یکی از مراکز خرید بازار تهران است. در پاساژ حاج‌حیدر تولیدی‌های پوشاک تولیدات خورد را پخش می‌کنند. سرای حاج‌حیدر در کوچه پاکنژاد یا گود زنبورکخانه قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، سرای حاج‌حیدر بازار، کوچه پاکنژاد بازار