چند مرد ایستاده در حیاط پاساژ جواهریان سیروس
رنج قیمت: مناسب

سرای جواهریان در خیابان مصطفی خمینی (سیروس) قرار دارد. این خیابان یکی از بورس‌های فرش ماشینی و موکت در محدوده بازار تهران است. فروشگاه‌های پاساژ جواهریان نیز در زمینه فروش انواع فرش ماشینی و موکت فعالیت دارند.

برچسب‌ها: سرای جواهریان سیروس