چند نفر در حال ترد در سرای جمهوری بازار

سرای جمهوری یکی از بناهای تاریخی بازار تهران است که در بازار مسگرها قرار دارد. این بنا از موقوفات ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه قاجار است. عمارت مسعودیه بهارستان نیز عمارت مشهور دیگر ظل السلطان است. از این موقوفه امروزه به عنوان انبار استفاده می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار مسگرها، سرای جمهوری بازار، ظل السلطان